Besiktning

Eldstad

Besiktning av eldstäder är en stor del av företagets verksamhet, både i installationsfasen, vid fastighetsöverlåtelser eller i driftsskedet. Viktigt att tänka på inför installation är att såväl skorsten som eldstad ska utgöra en väl fungerande enhet, och vara anpassade till varandra och hänsyn måste såklart även tas till byggnadens övriga förutsättningar.


Vi erbjuder följande tjänster:

 

1.Installationsbesiktning (vid installation av eldstad och/eller rökkanal)


2. Statusbesiktning (besiktning av befintliga eldstäder, rök - eller ventilationskanaler)


3. Överlåtelsebesiktning (besiktning av eldstad & skorsten vid fastighetsförsäljning)

 

4. Sprängbesiktning utförs enligt

SS 460 48 60


5. Konsultation/råd & anvisning inför installation av eldstad/skorsten.Hur besiktningen går till läs mer på: www.ssrgodkand.se


Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 OVK 1 eller OVK-Besiktning är ett lagkrav och omfattar både villor och flerfamiljshus med vissa undantag.

 

Mer om intervaller och krav kan du läsa om på länkarna nedan. Syftena är bland annat att säkerställa en god inomhusmiljö mot bakgrund av ökade allergier och förbygga så kallade ”sjuka hus”.

Läs mer


Är det dags för återkommande besiktning? Eller har du byggt ny villa? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi med offert.


Företaget innehar K-behörighet och är certifierad hos KIWA Sverige AB.

De besiktningar företaget utför omfattar alla byggandens ventilationssystem och stickprovskontroller utförs aldrig.

Ventilation

Imkanal

 

Besiktning av imkanaler i villa/lägenheter/restauranger vid ny- eller ombyggnationer och utfärdande av besiktningsprotokoll (s.k Sotarintyg) är en tjänst företaget erbjuder som såväl rengöring.


Om du ska bygga nytt eller bygga om, ta gärna en titt på imkanal.se

imkanal.se


Vilka lagkrav gäller? Läs mer under FAQ

Säker på taket

För att man säkert ska kunna ta sig upp på sitt tak finns det fasta säkerhetsanordningar, t.ex. glidskydd för stege vid utvändigt tillträde med lös markstege vid en fasadhöjd om max 5 meter.

 

Det är enkelt beskrivet en skyddsanordning som gör att en uppställd stege inte glider ner eller åt sidan när man klättrar på den.

För att vi som arbetar på tak säkert ska kunna utföra besiktnings- och rengöringsarbeten på taket ska det finns fasta takskyddsanordningar. Exempel på detta kan vara ett glidskydd som bilden visar, vid utvändig uppstigning via lös markstege. Föreskrifterna som reglerar detta finns bland annat i nuvarande och äldre byggregler, därtill kommer arbetsmiljölagen.

Läs mer om takskydd här.


Behöver du hjälp att montera eller byta ut takskyddsanordningar? Kontakta oss så hjälper vi er.

De produkter vi säljer & monterar är såväl godkända som kvalitativa. Du kan även boka en besiktning eller rådgivning för hur du ska gå tillväga om du ska montera själv eller bara är osäker på vad som gäller för just ditt tak.

Vi samverkar med andra aktörer inom området, vi ombesörjer kontakt med branschfolk.

Noggranna och tydliga protokoll

Här kan ni se hur våra protokoll ser ut och vilka punkter vi mäter. Vi tycker att det är viktigt med tydlighet till våra kunder och samråder alltid i samband med våra besiktningsarbeten i den mån kunden är hemma.


SSR Godkänd® är världens första kvalitetssäkrade besiktningskoncept för eldstäder och rökkanaler.

Att arbeta efter denna branschstandard ger er som kunder en trygghet. Bedömningar och utförande ska vara lika oavsett vart i landet du bor.

AB CS Sot & Vent jobbar efter denna standard vilket innebär:

Funktionsprov (proveldning) utförs alltid vid besiktning av eldstäder.

Protokoll utförs enligt standarden.

Samtliga delar i standarden följs vilket medför att inga delar förbises.AB CS Sot & Vent finns i Mälardalen


Arbetsområdet sträcker sig långt, vi arbetar i hela Mälardalen med omnejd.

Kontakta oss


Carl Svärd


T.  070-092 14 15

E.  info@cssotovent.se