FAQ

FAQ är en förkortning för freqently asked questions.

Här kan du läsa svaren på de frågor som vi får oftast.

Får jag fritt välja sotare i Eskilstuna kommun?

 

Ja det får du, till exempelvis dessa tjänster:

1. Alla typer av konsultbesiktningar, (Installation, Status, Överlåtelse & Spräng)

2. Sotning och rengöring av alla förekommande eldstäder och imkanaler  (kräver dispensansökan hos Räddningstjänsten Egensotning) - Ansök dispens här.

3. Andra uppdrag som t ex borttagning av kajbon, tjära med mera.

4. Felsökning vid driftsproblem, kartering och lokalisering av kanaler mm.

 

Varför stavteknik och Dirt CleanTM?


En helt igenom ren kanal – garanterat brandsäkert resultat.


Är tjära i skorstenen farligt?


Ja det är mycket brandfarligt och antänds beläggningen uppstår en så kallad soteld. Därför måste beläggningen tas bort omgående.


Måste jag besikta min eldstad?


Ja det bör du göra eftersom installation eller ändring av eldstad/rökkanal vanligen kräver bygganmälan och i vissa fall kan det behövs bygglov..

Läs mer här.

Jag har gjort en besiktning av min eldstad nyligen, måste jag utföra brandskyddskontroll?


Ja, t ex en Spräng eller Statusbesiktning upphäver inte kravet för brandskyddskontroll.

Vad är brandskyddskontroll?


Brandskyddkontroll är en (i första hand) okulär undersökning av er eldstad/restaurangimkanal. Kontrollen syftar till att i ett tidigt skede förebygga bränder.

Läs mer på www.msb.se  Den genomförs vart 3:e eller 6:e år beroende på eldstadstyp, nyttjandegrad mm.

För imkanaler i restaurangkök är tidsfristen vartannat år.

Vad är ett glidskydd?


Det är en fast anordning i taket som hindrar en lös markstege att glida bakåt eller i sidled. Läs vidare på nästa fråga.


Vilka krav ställs angående tillträde till och förflyttning på tak?


Krav ställs enligt byggregler och arbetsmiljöregler.

Läs mer om reglerna här


När ska jag rengöra mitt ventilationssystem?


När luftomsättningen är så pass låg att föreskriven luftväxling inte uppnås har det gått lite för lång tid,

eller om du själv upplever att inomhusklimatet inte är som det ska.


Jag har ett protokoll med anmärkningar, har jag då eldningsförbud?


Endast i samband med brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot olyckor kan förrättaren (den som utför kontrollen) meddela ett eventuellt förbud.

Andra protokoll från konsultuppdrag/sakkunninghetsutlåtanden som t ex installationsbesiktning kan aldrig förenas med eldningsförbud då författningsmässigt stöd för detta saknas. (även om det rent tekniskt skulle vara samma brister)


Vad kostar det?

 

För utförande av brandskyddskontroll och sotning gäller de kommunalt beslutade taxorna för respektive tjänst i varje kommun. För övriga tjänster vänligen kontakta oss för prisuppgift.

 

Hur hanterar vi GDPR?

 

Här kan du läsa om hur vi hanterar den nya Lagen om GDPR

 

 

AB CS Sot & Vent finns i Mälardalen


Arbetsområdet sträcker sig långt, vi arbetar i hela Mälardalen med omnejd.

Kontakta oss


Carl Svärd


T.  070-092 14 15

E.  info@cssotovent.se