Besiktning

Eldstad

Besiktning av eldstäder är en stor del av företagets verksamhet, både i installationsfasen, vid fastighetsöverlåtelser eller i driftsskedet. Viktigt att tänka på inför installation är att såväl skorsten som eldstad ska utgöra en väl fungerande enhet, och vara anpassade till varandra och hänsyn måste såklart även tas till byggnadens övriga förutsättningar.


Vi erbjuder följande tjänster:

 

1.Installationsbesiktning (vid installation av eldstad och/eller rökkanal)


2. Statusbesiktning (besiktning av befintliga eldstäder, rök - eller ventilationskanaler)


3. Överlåtelsebesiktning (besiktning av eldstad & skorsten vid fastighetsförsäljning)

 

4. Sprängbesiktning utförs enligt

SS 460 48 60


5. Konsultation/råd & anvisning inför installation av eldstad/skorsten.

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 OVK 1 eller OVK-Besiktning är ett lagkrav och omfattar både villor och flerfamiljshus med vissa undantag.

 

Mer om intervaller och krav kan du läsa om på länkarna nedan. Syftena är bland annat att säkerställa en god inomhusmiljö mot bakgrund av ökade allergier och förbygga så kallade ”sjuka hus”.

Läs mer


Är det dags för återkommande besiktning? Eller har du byggt ny villa? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi med offert.


Företaget innehar K-behörighet och är certifierad hos KIWA Sverige AB.

De besiktningar företaget utför omfattar alla byggandens ventilationssystem och stickprovskontroller utförs aldrig.

Ventilation

Imkanal

 

Besiktning av imkanaler i villa/lägenheter/restauranger vid ny- eller ombyggnationer och utfärdande av besiktningsprotokoll (s.k Sotarintyg) är en tjänst företaget erbjuder som såväl rengöring.


Om du ska bygga nytt eller bygga om, ta gärna en titt på imkanal.se


Vilka lagkrav gäller? Läs mer under FAQ