Sotning

Har du tidigare fått dispens för att anlita en annan sotare men vill nu återgå till brandförsvarets sotare och därigenom kunna samordna sotningstjänster till ett och samma tillfälle? Det gör du genom att boka här (återkalla byte av sotare)."

Sotning

Dirtclean TM är en mycket effektiv metod för rengöring av rök- och ventilationskanaler, marknadens främsta. Metoden rengör på djupet och resultatet är en helt igenom ren kanal. 

Alla kanaler kan rengöras, murade kanaler, flexrör, stålskorstenar och alla typer av tätningsbruk. 


Oavsett skick eller typ av beläggning i skorsten/eldstad, är resultatet enastående - eldstaden eller rökkanalen blir helt ren. Arbetet utförs vanligen nerifrån och risken för skador på ytorna som ska rengöras är i det närmaste obefintlig. Andra fördelar med metoden är att den utöver mycket hög rengöringsgrad, också bidrar till bättre arbetsmiljö och kan användas samtliga kanaler då vare sig area- eller riktningsförändringar utgör något hinder. Ventilationsrengöring

Behovet av hur och när rengöring bör göras är något som skiftar aningen mellan olika ventilationssystem (även benämnda F, FT,S, FTX och FX).

Frågor som också spelar in är hur systemen är utformade och i vilken typ av försmutsning det utsätts för. Generellt kan man säga att det inte bör gå mer än 3 år innan systemet undersöks och rengörs.

Stopp såsom kajbon avlägsnar vi effektivt med modern teknik. Fettbeläggningar i imkanaler, växlare med mera tas bort med kemikalier och ånga.  Vi rengör alla förekommande ventilationssystem i kommersiella och mindre fastigheter (villor) :


Mekanisk ventilation med

värmeåtervinning (FX)


Mekanisk ventilation utan

värmeåtervinning (F)


Mekanisk ventilation med tilluft

och återvinning (FTX)


Mekanisk ventilation med

från- och tilluft (FT)

 

Självdrag (S)


Imkanal

Det är fastighetens ägare som ansvarar för att säkerställa en god luftkvalité inomhus – något som vi gärna hjälper dig med när det gäller ventilationsrengöring.

 

Detsamma gäller även

imkanaler i villor.

Det tidigare lagkravet på rengöring av dessa är borttaget sedan 2003,

behovet av rengöring försvann dock inte med lagändringen.

 

En imkanal från restaurangverksamheter och dylikt omfattas fortfarande av kravet.


Fördelarna med rengöring av imkanal i villa:

Elliminerad brandrisk, rent och fräscht, mindre slitage på fläkt, motor & lager etc.

 

Arbetet beställs enkelt via kontaktformuläret, vi ringer aldrig runt till villaägare.

Rengöring av restaurangimkanal? – Kontakta oss för offert.

Vill du läsa mer om imkanaler & krav kolla vår FAQ.